· Fortællinger om flystyrt i Danmark under 2. verdenskrig ·

Skytterne

 

Retur

FLYETS SKYTTER, Sgt. N. S. Lewis og Sgt. J. C. George.

Jydske-Vestkystens omtale i maj 1999 af Nickolas Pollocks besøg gav anledning til en henvendelse fra Rasmus Møller, Bolderslev. Han fortalte, at to engelske flyvere om morgenen den 24. april 1942 kom ind til hans hjem, gården Fausbøl ved Todsbøl syd for Bolderslev. Rasmus Møller var dengang 13 år. Han havde lært engelsk i et halvt års tid på Tinglev Realskole, hvor han var elev. Det var dog ikke muligt at føre en egentlig samtale med flyverne. Hans forældre og folkene på gården kunne ikke tale engelsk. Flyverne fik lov til at vaske sig, og de blev inviteret på morgenmad sammen med familien. Flyverne snakkede og spøgte meget, sikkert endnu lidt i chok og overstadige efter de dramatiske begivenheder, de lige havde været igennem og sluppet fra med livet i behold. Efter morgenmaden skulle Rasmus af sted i skole. Ved afskeden sagde Rasmus ”Goodbye” til dem, og de gjorde honnør for ham. Også flyverne tog afsked med familien og fortsatte mod Bolderslev. Da de var gået, ringede Rasmus’ far, Peter Møller, til sognefogeden, der underrettede politiet. Flyverne blev ved 11-tiden taget til fange i en lille plantage ved jernbanen lidt syd for Bolderslev, hvor de havde søgt skjul. De to flyvere var flyets to skytter, rygskytte og agterskytte, sergenterne N. S. Lewis og J. C. George.


Rasmus Møller blev inviteret med til receptionen på rådhuset i Felsted. Her mødte han de andre familier, der havde taget imod besætningsmedlemmer fra flystyrtet. Petrea Nissen var meget overrasket. Rasmus Møllers far, Peter Møller, og hendes mand, Christian Nissen, havde været venner gennem mange år og var kommet meget sammen. Det var første gang, at hun hørte om de engelske flyveres besøg på Fausbøl. Under krigen sagde man ikke noget, da man var bange for at blive straffet af besættelsesmagten for at give flyverne morgenmad og husly. Efter krigen fortalte man heller ikke noget. Ved krigens slutning og mange år efter blev der set med stort mishag på, at danskere havde medvirket ved tilfangetagelse af allierede flyvere. Man glemmer, at der ikke i 1942 som senere i krigen fandtes flugtruter, der kunne benyttes. Det skal bemærkes, at Rasmus Møller sluttede sin henvendelse med at beklage, at hans forældre ikke havde kunnet hjælpe flyverne til flugt. Rasmus Møller bebrejdede sin far for at have henvendt sig til sognefogeden.


Også Christian Jacobsen, Hoptrup, blev meget overrasket, da han i avisen i 1999 læste om Nickolas Pollocks besøg i bedsteforældrenes hjem i april 1942. Christians far, Hans Jacobsen, var sammen med bedstefaderen i hestestalden, da flyveren kom ind til dem. Hans Jacobsen havde aldrig fortalt sin søn om begivenheden.

 

Billedet er taget ved politistationen i Aabenraa. I baggrunden ses Folkehjem. Personerne er fra venstre lagerforvalter J. Toft, der var tolk, landbetjent Knudsen, de to flyvere med deres grej, og længst til højre politimester A. Agersted.

  Summary.

 

The air-gunners, Sgt. N. S. Lewis and Sgt. J. C. George.       

 

Nickolas Pollock’s visit was mentioned in the newspaper. A man, Rasmus Møller, called us and told, that two English airmen in the morning the 24th of April came to his home, the farm “Fausbøl”. They got breakfast together with the family. Both did much laughing and joking, maybe still a bit in chock after the events of the night. After the meal they left and the man’s father called the police. The two airmen were taken prisoner in a small plantation near the farm. Rasmus Møller and his wife got an invitation to the reception in the Town Hall. Here they met the other families. Petrea Nissen, who had given shelter and breakfast to Tim Prescott-Decie, was very surprised. Though her husband and Rasmus Møller’s father were good friends, her husband never heard of the visit of the two English airmen at “Fausbøl”. People did not make much talking about such matters at that time. In the wartime they could be punished for helping the enemy, and after the war it was really a bad thing to have helped the Germans to catch English airmen.

Also Christian Jacobsen, son of Hans Jacobsen, who was helping the mare in the stable together with Christian’s grandfather, was very surprised to read in the newspaper about the events in his grandfather’s home. His father never told him about this.

 

 

Return or go to "Navigatøren"