· Fortællinger om flystyrt i Danmark under 2. verdenskrig ·

Telegrafisten

 

Retur

FLYETS RADIOOPERATØR, Sgt. Ian Hamilton.

Flyets radiooperatør, Sgt. Ian Hamilton, forlod flyet sammen med flyets rygskytte og agterskytte. Han sad om morgenen i køkkenet på en gård i Perbøl ved Bjerndrup. En af karlene skulle ved sekstiden vække pigen, så hun kunne lave morgenmad og vække resten af familien. Karlen kom ind i køkkenet, og der sad flyveren. Karlen bankede på til soveværelset, og gårdejeren og hans kone kom op. De havde intet hørt til skyderiet fra Flensborg om natten. Også sønnen, dengang 1½ år gammel, vågnede og kom ud i køkkenet til dem. Han løb straks hen til flyveren, der tog ham op på skødet. Gårdejeren kunne lidt engelsk. Flyveren fortalte, at han var gået forbi to ejendomme. ”Det må være instinktet, der hjalp mig”, sagde han, da gårdejeren fortalte, at ejerne af de to ejendomme var hjemmetyskere. Sådan kaldte man dengang folk, der tilhørte det tyske mindretal.

Hamilton fortalte, at flyvere var nået tilbage til England efter nedstyrtninger i Frankrig. Den franske modstandsbevægelse hjalp dem til Spanien. Han ville meget gerne hjælpes til Sverige, hvilket gårdejeren desværre måtte forklare ham det umulige i. Han fik morgenkaffe sammen med familien. Politiet blev orienteret, og landbetjenten fra Holbøl hentede tidligt på formiddagen flyveren. Ian Hamilton gav familien sine ejendele og sin adresse. Gårdejeren husker endnu adressen: Clitermoor, Cumberland. Ved afskeden tog flyveren drengen op og gav ham et knus. Derefter stod han ret, pegede fra pande til fod, gjorde honnør og sagde: ”English! - From top to toe!”

 

Læs mere om Sgt. Ian Hamilton, gå til "Krigsfanger".

 


  Summary.

Wireless operator of the bomber, Sgt. Ian Hamilton.

 At another farm in this area the farmhand went from his work in the stable to the living house. Much to his surprise he found an English airman sitting at the table in the kitchen. He woke the farmer and wife, and they came to the kitchen. Also the farmer's son Ejgil - 1½ year old - came to the kitchen. Ejgil at once ran to the airman. The airman took him up on the knee. The farmer spoke a little English, and he told the airman, that it was impossible to go to Sweden. The farmer called the police and Ian Hamilton got the breakfast together with the family. Before he left with the policeman Ian Hamilton gave his personal belongings and the escape money - 2000 French franc - to the farmer. Then he took Ejgil up and gave him a crush. The policeman turned over Ian Hamilton to the Germans at the “Ortskommandantur” at Aabenraa. In the afternoon the farmer had to dig the belongings in his garden, because the Germans searched the area to find the missing navigator.

 

Go to "Krigsfanger" for more about Sgt. Ian Hamilton.

 

DE ØVRIGE BESÆTNINGSMEDLEMMER.

 

Det har været nødvendigt at søge i arkiver for at finde yderligere oplysninger. Af Østre Luftværnskommandos arkiv fremgår, at to flyvere om morgenen er set i nærheden af Bolderslev. Ved 11-tiden indgår melding om, at de er taget til fange ved Bolderslev. Det drejer sig om flyets to skytter, tårnskytte og agterskytte, Sgt. J. C. George og Sgt. N. S. Lewis.  Et besætningsmedlem eftersøges stadig. Han er på fri fod indtil næste morgen, hvor han ved 8-tiden tages til fange ved Immervad nord for Hovslund. Det viste sig at være flyets navigatør, Sgt. J. H. Paton, der er canadier. Flyverne blev snarest efter anholdelsen afleveret til den tyske Ortskommandantur i Aabenraa.

 


  Summary.


The last three crewmembers.

No information of the last three crewmembers has been found. Reports say, that the two gunners – Mid Upper and Rear – were taken in custody about 11 o’clock near Bolderslev. They were the sergeants Lewis and George. The navigator, Sgt. J. Paton, was taken in custody the next morning some twenty miles north to the crash site. All three were handed over to the Germans at the “Ortskommandantur” at Aabenraa.

 

NYE OPLYSNINGER.

 

Under Nickolas Pollocks besøg i maj 1999 henvendte Rasmus Møller, Bolderslev, sig med oplysninger om flyets rygskytte og agterskytte, Sgt N. S. Lewis og Sgt. J. C. George. De fik morgenmad i hans hjem, gården Fausbøl syd for Bolderslev.

I november 1999 sendte Søren Flensted, Billund, kopi af materiale, som han netop havde modtaget fra Doris Paton, Toronto, Canada, enke efter flyets navigatør Sgt. John H. Paton.

De nye oplysninger er i hæftet samlet i et efterskrift. Her kan de læses i afsnittene ”Skytterne” og ”Navigatøren”.

 

New information.

In May 1999 Nickolas Pollock visited Denmark. News about the visit were seen by Rasmus Møller, Bolderslev. He gave new information about the gunners, Sgt. N. S. Lewis and Sgt. J. C. George. In November 1999 Søren Flensted sent information, he had about the navigator, Sgt. J. H. Paton.

The new information can be read in “Skytterne” and “Navigatøren".

 

En af de fundne faldskærme er bredt ud på plænen ved den tyske skole i Bjerndrup. To faldskærme blev fundet ved ejendommene Visgårdvej 4 og 6. Radiooperatøren, Sgt. Ian Hamilton, havde sin faldskærm med hos Jacob Hollænder på Perbøl Søndermark. Landbetjent Work, Holbøl, tog faldskærmen med, da han hentede flyveren.

Return  or go to "Krigsfanger"