· Fortællinger om flystyrt i Danmark under 2. verdenskrig ·

Billede 4

 
Tilbage til Just Jane                                          Se næste billede i stor størrelse

I næsen sad bombekasteren, der også betjente flyets næsetårn, i kabinen piloten og maskinisten. Bag piloten sad navigatøren, og bag ham telegrafisten. I bagenden sad rygskytten, og i halen flyets agterskytte. På billedet er bombelemmene åbne. Flyets næse var bemalet med en bombe for hvert togt og et hagekors for nedskudt natjager. Mange fly var bemalede med flyets øgenavn, her ”Just Jane”, og med et logo, ofte en letpåklædt pige.

 

Position of crewmembers. Bomb doors are open on this photo. On the nose are painted a bomb for each operation and swastikas for night fighters shot down. Name was painted on many aircraft, here “Just Jane”, and a logo, often a scantily dressed girl.